Czy można wydać apostille kopii dokumentu?

W świetle postanowień konwencji haskiej nie jest jasne, czy jest możliwe wydanie apostille jedynie w stosunku do oryginalnych dokumentów, czy też również w odniesieniu do kopii.

Zgodnie z rekomendacją specjalnej komisji powołanej w tej sprawie przy Konferencji Haskiej Prawa Prywatnego Międzynarodowego powinno być możliwe nadawanie apostille uwierzytelnionej kopii publicznego dokumentu (z zastrzeżeniem, że poszczególne państwa sygnatariusze konwecji haskiej mogą odmówić wydania apostille na kopii ze względu na interes publiczny).

Należy jednak zaznaczyć, że kwestia zastrzeżeń była podnoszona przez Państwa w odniesieniu do nadawania apostille kopii paszportu.