Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Co może otrzymać apostille?

Według Konwencji haskiej ("Konwencja") apostille może otrzymać jedynie dokument urzędowy. Zgodnie z Konwencją do dokumentów takich zaliczają się:

 

  1. dokumenty pochodzące od organu lub urzędnika sądowego, włączając w to dokumenty pochodzące od prokuratora, sekretarza sądowego lub urzędnika dokonującego doręczeń,
  2. dokumenty administracyjne,
  3. akty notarialne,
  4. urzędowe zaświadczenia umieszczane na dokumentach podpisanych przez osoby działające w charakterze prywatnym, takie jak urzędowe zaświadczenia stwierdzające zarejestrowanie dokumentu lub fakt jego istnienia w określonej dacie oraz urzędowe i notarialne poświadczenia podpisów.

Należy jednak zauważyć, że równocześnie konwencja przewiduje odstępstwa uznając, że nie ma ona zastosowania do:

  1. dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych,
  2. dokumentów administracyjnych dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych.

Wśród najczęstszych dokumentów w stosunku do których zachodzi konieczność legalizacji lub apostille można wskazać akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, akty zgonu, dyplomy, wypisy z rejestrów, patenty, wyroki sądowe, akty notarialne.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012