Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Zasady wydawania apostille dyplomom

Co do zasady nie można wydać apostilli dyplomowi nie pochodzącemu od instytucji publicznej, jednakże apostille można wydać w stosunku do dyplomu uwierzytelnionego przez odpowiednią instytucję.

 

W Polsce klauzule apostille nadają następujące instytucje:

  1. dla dyplomów wyższych uczelni właściwe jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  2. dla dyplomów uczelni artystycznych takich jak Akademie Muzyczne, Akademie Sztuk Pięknych czy Szkoły Teatralne i Filmowe właściwy jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  3. dla dyplomów uczelni wojskowych właściwy jest Minister Obrony Narodowej
  4. dla dyplomów uczelni medycznych właściwy jest Minister Zdrowia
  5. dla dyplomów szkół morskich tj. Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie właściwy jest Minister Infrastruktury
  6. dla świadectw maturalnych (nowej matury) właściwe jest Ministerstwo Edukacji Narodowej
  7. dla świadectw szkolnych właściwe są odpowiednie kuratoria oświaty
  8. dla dyplomów mistrzowskich i świadectw rzemieślniczych właściwy jest Związek Rzemiosła Polskiego

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012