Zasady wydawania apostille dyplomom

Co do zasady nie można wydać apostilli dyplomowi nie pochodzącemu od instytucji publicznej, jednakże apostille można wydać w stosunku do dyplomu uwierzytelnionego przez odpowiednią instytucję.

W Polsce klauzule apostille nadają następujące instytucje:

  1. dla dyplomów wyższych uczelni właściwe jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  2. dla dyplomów uczelni artystycznych takich jak Akademie Muzyczne, Akademie Sztuk Pięknych czy Szkoły Teatralne i Filmowe właściwy jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  3. dla dyplomów uczelni wojskowych właściwy jest Minister Obrony Narodowej
  4. dla dyplomów uczelni medycznych właściwy jest Minister Zdrowia
  5. dla dyplomów szkół morskich tj. Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie właściwy jest Minister Infrastruktury
  6. dla świadectw maturalnych (nowej matury) właściwe jest Ministerstwo Edukacji Narodowej
  7. dla świadectw szkolnych właściwe są odpowiednie kuratoria oświaty
  8. dla dyplomów mistrzowskich i świadectw rzemieślniczych właściwy jest Związek Rzemiosła Polskiego