Legalizacja dokumentów a apostille

W zależności od faktu, czy dokument ma zostać przedstawiony w państwie będącym stroną konwencji haskiej czy nie, dokument należy poddać procedurze legalizacyjnej lub nadać apostille.

Co do zasady legalizacja jest procesem bardziej sformalizowanym, uciążliwym i kosztownym.

Legalizacja jest regulowana przez prawo miejsca w którym ma dokument ma zostać przedłożony tj. ma nastąpić posłużenie się dokumentami. Zwyczajowo prawo do legalizacji dokumentów posiada konsul danego kraju w Polsce.