Apostille w obrocie gospodarczym

W obrocie gospodarczym apostille występuje zarówno na dokumentach polskich przedstawianych zagranicą, jak również na dokumentach przedstawianych przez obcokrajowców w Polsce. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie jednokrotnie brak wymaganej apostille na dokumentach może oznaczać wątpliwosci co do ich autentyczności.

Najczęściej apostille występują na pełnomocnictwach udzielanych w formie notarialnej np. w celu rejestracji spółki, wypisach z rejestrów oraz na aktach własności.

Należy jednak zwrócić uwagę że apostille nie stanowi o wiarygodności dokumentu, ale potwierdza jedynie autentyczność podpisu/pieczęci złożonych pod dokumentem.